Wijziging subsidieplafond BTS 2000-I en vaststelling tender BTS 2000-III

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 14-07-2000 t/m 31-12-2003

Wijziging subsidieplafond BTS 2000-I en vaststelling tender BTS 2000-III

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 december 1999, kenmerk WJZ/JZ 99073015, houdende vaststelling van aanvraagperiode en subsidieplafond BTS 2000-I.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 15 augustus 2000 tot en met 27 november 2000.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juli 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina