Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling nadere invulling algemeen gebruikelijke bekwaamheden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
    Artikel: 12a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-07-2008 t/m 01-07-2008 Wijziging 24-06-2008 Stb. 2008, 254 24-06-2008 Stb. 2008, 254
01-10-2004 Wijziging 18-08-2004 Stb. 2004, 434 18-08-2004 Stb. 2004, 434
26-07-2000 Nieuwe-regeling 08-07-2000 Stb. 2000, 307 08-07-2000 Stb. 2000, 307
Naar boven