Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel uurloonschatting 2008
  Artikel: 2
 2. Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
  Artikel: 1
 3. ReĆÆntegratiebesluit
  Artikelen: 16, 17
 4. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 7, 7a, 8, 9, 10, 12a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 16-07-2020 Stb. 2020, 280 16-07-2020 Stb. 2020, 280
01-01-2015 Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 359 08-10-2014 Stb. 2014, 359
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 238 19-06-2013 Stb. 2013, 238
01-01-2010 Wijziging 15-12-2009 Stb. 2009, 586 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Inwtr. 1
04-07-2008 t/m 01-07-2008 Wijziging 24-06-2008 Stb. 2008, 254 24-06-2008 Stb. 2008, 254
29-12-2005 Wijziging 02-12-2005 Stb. 2005, 621 02-12-2005 Stb. 2005, 621
01-10-2004 Wijziging 18-08-2004 Stb. 2004, 434 18-08-2004 Stb. 2004, 434
26-07-2000 Nieuwe-regeling 08-07-2000 Stb. 2000, 307 08-07-2000 Stb. 2000, 307

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning) (Stb. 2009/580) in werking treedt.1)
Naar boven