Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 27-06-2023 Stb. 2023, 240 27-06-2023 Stb. 2023, 247 Inwtr. 1
01-07-2017 Wijziging 14-06-2017 Stb. 2017, 270 14-06-2017 Stb. 2017, 270
01-01-2015 Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 359 08-10-2014 Stb. 2014, 359
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 238 19-06-2013 Stb. 2013, 238
29-06-2013 t/m 01-06-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 238 19-06-2013 Stb. 2013, 238
01-01-2013 Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 362 12-07-2012 Stb. 2012, 329 Inwtr. 2
01-03-2012 Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 81 22-02-2012 Stb. 2012, 80 Inwtr. 3
01-01-2010 Wijziging 15-12-2009 Stb. 2009, 586 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Inwtr. 4
04-07-2008 t/m 01-07-2008 Wijziging 24-06-2008 Stb. 2008, 254 24-06-2008 Stb. 2008, 254
29-12-2005 Wijziging 02-12-2005 Stb. 2005, 621 02-12-2005 Stb. 2005, 621
26-07-2000 Nieuwe-regeling 08-07-2000 Stb. 2000, 307 08-07-2000 Stb. 2000, 307

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet invoering minimumuurloon in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Wijzigingsbesluit Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen (toepassing op Toeslagenwet, enz.) (Stb. 2012/79) in werking treedt.3)
  4. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning) (Stb. 2009/580) in werking treedt.4)
Naar boven