Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Geraadpleegd op 17-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 12b

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 28-11-2012 Stb. 2012, 618 28-11-2012 Stb. 2012, 618
04-07-2008 t/m 01-07-2008 Nieuw 24-06-2008 Stb. 2008, 254 24-06-2008 Stb. 2008, 254

Annuleren

Naar boven