Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 11a

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 19-02-2021 Stb. 2021, 115 19-02-2021 Stb. 2021, 115
29-06-2013 t/m 01-06-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 238 19-06-2013 Stb. 2013, 238
04-07-2008 t/m 01-07-2008 Nieuw 24-06-2008 Stb. 2008, 254 24-06-2008 Stb. 2008, 254

Annuleren

Naar boven