Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-07-2008 t/m 01-07-2008 Vervallen 24-06-2008 Stb. 2008, 254 24-06-2008 Stb. 2008, 254
29-12-2005 Nieuw 02-12-2005 Stb. 2005, 621 02-12-2005 Stb. 2005, 621
Naar boven