Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 17-06-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 12c

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2016 Vervallen 17-06-2015 Stb. 2015, 253 17-06-2015 Stb. 2015, 253
01-07-2015 Nieuw 17-06-2015 Stb. 2015, 253 24-06-2015 Stb. 2015, 254

Annuleren

Naar boven