Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Geraadpleegd op 24-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 17-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 12a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 28-11-2012 Stb. 2012, 618 28-11-2012 Stb. 2012, 618
19-09-2007 t/m 22-02-2007 Wijziging 29-08-2007 Stb. 2007, 324 29-08-2007 Stb. 2007, 324
04-05-2005 t/m 01-10-2004 Wijziging 20-04-2005 Stb. 2005, 219 20-04-2005 Stb. 2005, 219 Twk. 1
01-10-2004 Nieuw 18-08-2004 Stb. 2004, 434 18-08-2004 Stb. 2004, 434

Opmerkingen

  1. Het eerste lid werkt terug tot en met 1 oktober 2004.1)
Naar boven