Wijzigingsbesluit Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geldend van 01-09-2001 t/m 03-05-2007

Besluit van 8 juli 2000 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid van 6 april 2000, nummer BPR2000/U57697;

Gelet op de artikelen 5, 6, 9, 11, 13, 23a, 34, 58, 100a, 113, 114a, 119 en 120a van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 2000, nummer W04.00.0149/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid van 30 juni 2000, nummer BPR2000/74368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel II

[Vervallen per 04-05-2007]

Artikel III

[Vervallen per 04-05-2007]

  • 1 De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 juli 2000

Beatrix

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R. H. L. M. van Boxtel

Uitgegeven twintigste juli 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina