Openstelling en subsidieplafond Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 13-07-2000 t/m 23-01-2004

Openstelling en subsidieplafond Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden kunnen worden ingediend van 1 augustus tot 1 november 2000 door de navolgende gemeenten of samenwerkingsverbanden tussen deze gemeenten:

Emmen; IJsselmuiden; Noordoostpolder; Bemmel; Huissen; Wervershoof; Andijk; Zevenhuizen-Moerkapelle; Waddinxveen; Nieuwerkerk aan den IJssel; Moordrecht; Borsele; Moerdijk; Horst; Grubbenvorst; Maasbree; Menaldemadeel.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de in artikel 1 genoemde aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond f 39.000.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina