Wet personenvervoer 2000

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 67

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein Knooppunt Arnhem Nijmegen
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wet personenvervoer 2000
    Artikel 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456
01-01-2015 Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 10-12-2014 Stb. 2014, 581
01-01-2007 Vernummering 22-11-2006 Stb. 2006, 642 30683 11-12-2006 Stb. 2006, 688 Alg. 1
Vervallen 22-11-2006 Stb. 2006, 642 30683 11-12-2006 Stb. 2006, 688
01-01-2005 Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 265 27216 20-12-2004 Stb. 2004, 740

Opmerkingen

  1. Voorheen art. 69d.1)
Naar boven