Wet personenvervoer 2000

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor hoofdstukiii/paragraaf3/artikel58

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 41, 143

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen 64, 67, 69a, 69d

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet personenvervoer 2000
  Artikel 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 Alg. 1
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 172 27639 Alg. 2
Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456

Opmerkingen

 1. De wijziging is in werking getreden op 1 augustus 2014 (Stb. 2014/266). De wijziging wordt niet getoond, omdat het artikel nog niet in werking is getreden. 1)
 2. De wijziging is in werking getreden op 1 juli 2005 (Stb. 2005/172). De wijziging wordt niet getoond, omdat het artikel nog niet in werking is getreden.2)
Naar boven