Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 99

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit personenvervoer 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-06-2013 Wijziging 13-12-2012 Stb. 2013, 233 33184 13-12-2012 Stb. 2013, 233
01-10-2011 Wijziging 26-05-2011 Stb. 2011, 289 32424 30-08-2011 Stb. 2011, 421
01-01-2005 Wijziging 18-03-2004 Stb. 2004, 141 28977 20-12-2004 Stb. 2004, 740
Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 265 27216 20-12-2004 Stb. 2004, 740
01-06-2003 Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 19-05-2003 Stb. 2003, 216 Inwtr. 1
01-01-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564

Opmerkingen

  1. Bij Stb. 2002/347 is in artikel 43 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)
Naar boven