Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 79

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

  (geldig op 01-10-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-10-2011 Nieuw 26-05-2011 Stb. 2011, 289 32424 30-08-2011 Stb. 2011, 421
  Naar boven