Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 17-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 65

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit hoofdrailnet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wet personenvervoer 2000
    Artikel 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456
25-07-2012 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2011, 218 32289 05-07-2012 Stb. 2012, 351
01-01-2007 Vernummering 22-11-2006 Stb. 2006, 642 30683 11-12-2006 Stb. 2006, 688 Alg. 1
Vervallen 22-11-2006 Stb. 2006, 642 30683 11-12-2006 Stb. 2006, 688

Opmerkingen

  1. Voorheen art. 69b.1)

Annuleren

Naar boven