Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 02-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit personenvervoer 2000
    Artikel: 7a
  2. Wet personenvervoer 2000
    Artikelen: 36, 36a, 37, 39, 40, 87, 118

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 06-07-2000
samen met
08-09-2009
Stb. 2000, 314
samen met
Stb. 2009, 387
26456 Alg. 1
30-07-2020 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 249 35358 09-07-2020 Stb. 2020, 250 Alg. 2, Inwtr. 3
01-01-2013 Wijziging 05-11-2012 Stb. 2012, 556 32845 05-11-2012 Stb. 2012, 556
01-01-2007 Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 642 30683 11-12-2006 Stb. 2006, 688
20-08-2004 Wijziging 18-03-2004 Stb. 2004, 141 28977 09-07-2004 Stb. 2004, 399
01-01-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2009/336. In Stb. 2000/314 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2010.1)
  2. Abusievelijk is voor het derde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
  3. Treedt voor de sector wegvervoer in werking op 1 juni 2023 (Stb. 2023/152).3)
Naar boven