Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit personenvervoer 2000
    Artikel: 7a
  2. Wet personenvervoer 2000
    Artikelen: 36a, 37, 40, 87, 118

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 06-07-2000
samen met
08-09-2009
Stb. 2000, 314
samen met
Stb. 2009, 387
26456 Alg. 1
01-01-2005 Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 265 27216 20-12-2004 Stb. 2004, 740
01-01-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2009/336. In Stb. 2000/314 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2010.1)
Naar boven