Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing vervoersdienst bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie Limburg tot verlenen, wijzigen of intrekken concessies regionaal openbaar vervoer per trein
 2. Besluit aanwijzing vervoersdienst College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Drenthe openbaar vervoer per trein
 3. Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Overijssel regionaal openbaar vervoer per trein
 4. Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Zuid-Holland regionaal openbaar vervoer per trein
 5. Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein met bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Bestuur Regio Twente tot verlenen, wijzigen of intrekken van concessies
 6. Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Rotterdam
 7. Besluit aanwijzing vervoersdienst voor regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Arnhem Nijmegen
 8. Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein knooppunt Arnhem-Nijmegen
 9. Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein regio Limburg (Maastricht-Kerkrade)
 10. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland
 11. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland (Zevenaar-Doetinchem)
 12. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein Knooppunt Arnhem Nijmegen
 13. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein in de Regio Twente
 14. Besluit toekenning bevoegdheid artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 gedeputeerde staten provincie Fryslân
 15. Besluit toekenning bevoegdheid ex artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 17-12-2014 Stb. 2014, 558 Alg. 1
01-01-2007 Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 642 30683 11-12-2006 Stb. 2006, 688
01-01-2006 Wijziging 24-11-2005 Stb. 2005, 666 29532 09-12-2005 Stb. 2005, 667 Alg. 2
01-01-2005 Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 265 27216 20-12-2004 Stb. 2004, 740
01-01-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564

Opmerkingen

 1. Artikel XXVI van Stb. 2014/557 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor lid 1in plaats van lid 2.2)
Naar boven