Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 5b

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit wegvervoer goederen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 142

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2024 Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 545 36155 05-12-2023 Stb. 2023, 486
  29-06-2013 Nieuw 13-12-2012 Stb. 2013, 233 33184 13-12-2012 Stb. 2013, 233
  Naar boven