Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikelen: 2.1:1, 2.4:3
 2. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi
  Artikel: 1
 4. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 7a
 5. Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer
  Artikel: 1
 6. Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
  Artikel: 1
 7. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 8. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 9. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 10. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 11. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 12. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 13. Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi
  Artikel: 1
 14. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022
  Artikel: 1
 15. Regeling voertuigen
  Artikel: 1.1
 16. Tijdelijke regeling specifieke uitkering Zero Emissiebussen 2022–2024
  Artikel: 1
 17. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 33
 18. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 25c
 19. Wet op de omzetbelasting 1968
  Bijlage: I

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-03-2019 Wijziging 30-01-2019 Stb. 2019, 61 34914 22-02-2019 Stb. 2019, 103
01-01-2019 Wijziging 23-09-2015 Stb. 2015, 346 34042 25-09-2018 Stb. 2018, 343
15-12-2015 Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 361 33965 30-11-2015 Stb. 2015, 473
01-01-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 17-12-2014 Stb. 2014, 558 Alg. 1
19-02-2014 Wijziging 05-02-2014 Stb. 2014, 73 33733 05-02-2014 Stb. 2014, 73
29-06-2013 Wijziging 13-12-2012 Stb. 2013, 233 33184 13-12-2012 Stb. 2013, 233 Alg. 2
01-04-2013 Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
01-01-2013 Wijziging 05-11-2012 Stb. 2012, 556 32845 05-11-2012 Stb. 2012, 556
Wijziging 19-04-2012 Stb. 2012, 213 32666 11-12-2012 Stb. 2012, 654
12-10-2011 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2011, 218 32289 24-08-2011 Stb. 2011, 436
01-10-2011 Wijziging 26-05-2011 Stb. 2011, 289 32424 30-08-2011 Stb. 2011, 421
01-01-2010 Wijziging 31-01-2008 Stb. 2008, 63 30959 23-11-2009 Stb. 2009, 506
01-01-2006 Wijziging 24-11-2005 Stb. 2005, 666 29532 09-12-2005 Stb. 2005, 667
01-07-2005 Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 172 27639 09-12-2004 Stb. 2005, 172
20-08-2004 Wijziging 18-03-2004 Stb. 2004, 141 28977 09-07-2004 Stb. 2004, 399
01-01-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
 2. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede onderdeel q toe.2)
Naar boven