Wet personenvervoer 2000

Geldend van 31-12-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen Wp
Wp 2000
Wp2000
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0011470
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Accountantsprotocol vervoerders 2017
 3. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 4. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 5. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen
 9. Besluit aanwijzing vervoersdienst bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie Limburg tot verlenen, wijzigen of intrekken concessies regionaal openbaar vervoer per trein
 10. Besluit aanwijzing vervoersdienst College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Drenthe openbaar vervoer per trein
 11. Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Overijssel regionaal openbaar vervoer per trein
 12. Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Zuid-Holland regionaal openbaar vervoer per trein
 13. Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein met bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Bestuur Regio Twente tot verlenen, wijzigen of intrekken van concessies
 14. Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Rotterdam
 15. Besluit aanwijzing vervoersdienst voor regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Arnhem Nijmegen
 16. Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein knooppunt Arnhem-Nijmegen
 17. Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein regio Limburg (Maastricht-Kerkrade)
 18. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland
 19. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland (Zevenaar-Doetinchem)
 20. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein Knooppunt Arnhem Nijmegen
 21. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein in de Regio Twente
 22. Besluit hoofdrailnet
 23. Besluit intrekking VOC-status ’s-Hertogenbosch
 24. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 25. Besluit personenvervoer 2000
 26. Besluit toekenning bevoegdheid artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 gedeputeerde staten provincie Fryslân
 27. Besluit toekenning bevoegdheid ex artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen
 28. Besluit wegvervoer goederen
 29. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 30. Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer
 31. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 32. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 33. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 34. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 35. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 36. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2019
 37. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2019
 38. Regeling toezicht uitvoeringsverordening nieuwe personenvervoerdiensten per trein zonder concessie
 39. Uitvoeringsregeling kwaliteit taxivervoer 2011
 40. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (gebruik elektronisch vervoerbewijs openbaar vervoer)
 41. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (invoering concessies personenvervoer van en naar de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog)
 42. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (invoering vereiste vakbekwaamheid taxibestuurder)
 43. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000, enz. (invoering boordcomputer taxi, afschaffing vergunning collectief personenvervoer, elektronisch vervoerbewijs)
 44. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (verbieden van vervoer van personen in aanhangwagens en laadruimten van motorvoertuigen en bromfietsen)
 45. Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)
 46. Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 2. Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi
 3. Beleidsregel tijdelijk bewijsschrift taxi
 4. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
 5. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 6. Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 6.9
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 3.2, 4.1
 3. Accountantsprotocol vervoerders 2017
  Tekst: tekst
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
  Bijlage: II
 7. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 8. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 9. Beleidsregels Taxicentrales
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
  Bijlage: bijlage
 11. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
  Artikel: 1
 12. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 1
 13. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 8
 14. Besluit gevonden voorwerpen
  Artikel: 3
 15. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 16. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
  Artikelen: 2, 3
 17. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.5
 18. Besluit personenvervoer 2000
  Artikelen: 1, 2, 37
 19. Concessiewet personenvervoer per trein
  Artikel: I
 20. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 21. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 22. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 23. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 2
 24. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 25. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 26. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 4
 27. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
  Artikel: 4
 28. Regeling kentekens en kentekenplaten
  Artikel: 3
 29. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.6
  Bijlage: V
 30. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.6
 31. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.6
 32. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.6
 33. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.6
 34. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2019
  Artikel: 1.6
  Bijlage: V
 35. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2019
  Artikelen: 1, 6
  Bijlage: III
 36. Regeling taxibestuurders 2005
  Bijlage: 1
 37. Regeling transitokentekens
  Artikel: 4
 38. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  Artikelen: 1, 59
 39. Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000
  Tekst: tekst
 40. Spoorwegwet
  Artikel: 118
 41. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 14
 42. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 23
 43. Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds
  Artikelen: 1, 5
 44. Uitvoeringsregeling kwaliteit taxivervoer 2011
  Artikel: 1
 45. Verzamelwet IenM 2018
 46. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 47. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 83
 48. Wet BDU verkeer en vervoer
  Artikel: 1
 49. Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden
 50. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 3
 51. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikelen: 16, 31
 52. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 53. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 72
 54. Wijzigingswet Mededingingswet (omvormen bestuursorgaan Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan)
  Artikel: IX
 55. Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (implementatie richtlijn 2007/58/EG, enz.)
 56. Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (tweede tranche uitvoeringsmaatregelen kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», enz.)
 57. Wijzigingswet Wet personenvervoer 2000 (invoering delegatiebepalingen regulering systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening openbaar vervoer)
 58. Wijzigingswet Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer)
  Artikelen: III, IV
 59. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)
  Artikel: XVIC
Terug naar begin van de pagina