Wet personenvervoer 2000

Geldend van 31-12-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 99

Informatie geldend op 31-12-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit personenvervoer 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina