Wet personenvervoer 2000

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen Wp
Wp 2000
Wp2000
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0011470
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor
 3. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving
 4. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het gebied van de vervoerswetgeving
 5. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen
 7. Besluit aanwijzing vervoersdienst College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Drenthe openbaar vervoer per trein
 8. Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Overijssel regionaal openbaar vervoer per trein
 9. Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Zuid-Holland regionaal openbaar vervoer per trein
 10. Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Rotterdam
 11. Besluit aanwijzing vervoersdienst voor regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Arnhem Nijmegen
 12. Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein knooppunt Arnhem-Nijmegen
 13. Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein regio Limburg (Maastricht-Kerkrade)
 14. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland
 15. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland (Zevenaar-Doetinchem)
 16. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein Knooppunt Arnhem Nijmegen
 17. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein in de Regio Twente
 18. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein in Fryslân en Groningen
 19. Besluit hoofdrailnet
 20. Besluit intrekking VOC-status ’s-Hertogenbosch
 21. Besluit Liberaliseringsrichtlijn
 22. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 23. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009
 24. Besluit personenvervoer 2000
 25. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 26. Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer
 27. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2013
 28. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013
 29. Uitvoeringsregeling kwaliteit taxivervoer 2011
 30. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (gebruik elektronisch vervoerbewijs openbaar vervoer)
 31. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (invoering concessies personenvervoer van en naar de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog)
 32. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (invoering vereiste vakbekwaamheid taxibestuurder)
 33. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000, enz. (invoering boordcomputer taxi, afschaffing vergunning collectief personenvervoer, elektronisch vervoerbewijs)
 34. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (verbieden van vervoer van personen in aanhangwagens en laadruimten van motorvoertuigen en bromfietsen)
 35. Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel inzake toetsing vakbekwaamheid in het taxivervoer
 2. Beleidsregel tijdelijk bewijsschrift taxi
 3. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
 4. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 5. Richtlijn voor strafvordering Wet personenvervoer 2000
 6. Tijdelijke beleidsregel leer-werk-traject taxi

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 3.2, 4.1
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor
  Artikel: 1
 5. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 6. Beleidsregels Taxicentrales
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
  Artikel: 1
 8. Besluit HSL-heffing
  Artikel: 1
 9. Besluit Liberaliseringsrichtlijn
  Artikel: 1
 10. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2010
  Artikel: 2
 11. Besluit gevonden voorwerpen
  Artikel: 3
 12. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 13. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
  Artikelen: 2, 3
 14. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009
  Artikelen: 4, 10, 11, 12
 15. Besluit personenvervoer 2000
  Artikelen: 1, 37
 16. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: A-I
 17. Concessiewet personenvervoer per trein
  Artikel: I
 18. Controleprotocol gemeentelijke vervoerbedrijven
  Tekst: tekst
 19. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 20. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vervoer; reiskostenvergoedingen en privé-gebruik auto
  Tekst: tekst
 21. Motorrijtuigenbelasting
  Tekst: tekst
 22. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Circulaired.divisie: 2
 23. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie D
  Artikel: 4
 24. Regeling kentekens en kentekenplaten
  Artikel: 3
 25. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2013
  Artikel: 1.6
  Bijlage: V
 26. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013
  Artikelen: 7, 8, 24
 27. Regeling taxibestuurders 2005
  Bijlage: 1
 28. Regeling transitokentekens
  Artikel: 4
 29. Regeling vakbekwaamheid bestuurders
  Bijlage: 3
 30. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  Artikelen: 1, 59
 31. Richtlijn voor strafvordering Wet personenvervoer 2000
  Tekst: tekst
 32. Spoorwegwet
  Artikel: 118
 33. Spoorwegwet 1875
  Artikel: 69a
 34. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 14
 35. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 23
 36. Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds
  Artikelen: 1, 5
 37. Uitvoeringsregeling kwaliteit taxivervoer 2011
  Artikel: 1
 38. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 39. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 83
 40. Wet BDU verkeer en vervoer
  Artikel: 1
 41. Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden
 42. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 3
 43. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikelen: 16, 31
 44. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 45. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 72
 46. Wijzigingswet Mededingingswet (omvormen bestuursorgaan Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan)
  Artikel: IX
 47. Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (implementatie richtlijn 2007/58/EG, enz.)
 48. Wijzigingswet Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer)
  Artikelen: III, IV
 49. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)
  Artikel: XVIC
Terug naar begin van de pagina