Wet personenvervoer 2000

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Wet personenvervoer 2000
    Artikelen: 64, 67, 69a, 69d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

    Terug naar begin van de pagina