Wet personenvervoer 2000

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 49

Informatie geldend op 01-01-2013

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit personenvervoer 2000
    Artikel: 7a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  1. Wet personenvervoer 2000
    Artikelen 64, 67, 69a, 69d

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

    Terug naar begin van de pagina