Wet personenvervoer 2000

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 19a

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina