Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-05-2018 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 62

Informatie geldend op 01-05-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders
  Artikel: 2
 2. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 33
 3. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 4
 4. Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag
  Artikel: 1
 5. Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 20
 6. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 7. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit OBP 2017
  Artikel: 1
 8. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikelen: 1.1, 1.6
 9. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 1.1
 10. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie IenM
  Artikelen: 1, 3
 11. Regeling studiefinanciering 2000
  Artikel: 4a.3
 12. Regeling studiefinanciering BES
  Artikel: 3a.3
 13. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Artikel: 1
 14. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 2a.3
 15. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
  Artikel: 1
 16. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW
  Artikel: 1
 17. Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor gegevensbescherming OCW
  Artikel: 1
 18. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikel: 5.2
 19. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 20. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
  Artikel: 19
 21. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 58
 22. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.4
 23. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 38e
 24. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 24g, 24s
 25. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 62
 2. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage I
Terug naar begin van de pagina