Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2018.
Geldend van 01-05-2018 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 62

Informatie geldend op 01-05-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders
  Artikel: 2
 2. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 33
 3. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 4
 4. Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag
  Artikel: 1
 5. Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 20
 6. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 7. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit OBP 2017
  Artikel: 1
 8. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikelen: 1.1, 1.6
 9. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 1.1
 10. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie IenM
  Artikelen: 1, 3
 11. Regeling studiefinanciering 2000
  Artikel: 4a.3
 12. Regeling studiefinanciering BES
  Artikel: 3a.3
 13. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Artikel: 1
 14. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 2a.3
 15. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
  Artikel: 1
 16. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW
  Artikel: 1
 17. Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor gegevensbescherming OCW
  Artikel: 1
 18. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikel: 5.2
 19. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 20. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
  Artikel: 19
 21. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 58
 22. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.4
 23. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 38e
 24. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 24g, 24s
 25. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 9

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 62
 2. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage I

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2018 Intrekking-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
01-09-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 302 25892 05-07-2001 Stb. 2001, 337
Naar boven