Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-05-2018 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 56

Informatie geldend op 01-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
  Artikel: 1
 2. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 9

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 62
 2. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage I
Terug naar begin van de pagina