Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2018.
Geldend van 01-05-2018 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-05-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel CBP richtsnoeren informatieplicht basisscholen onderwijskundig rapport
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 4. Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders
  Artikel: 1
 5. Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp
  Artikel: 2
 6. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 3
 7. Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Wet bescherming persoonsgegevens 2017
  Artikel: 1
 8. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikelen: 4, 6
 9. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
  Bijlage: 1
 10. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  Tekst: tekst
 11. Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 10
 12. Jeugdwet
  Artikelen: 7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3.17
 13. Kadasterwet
  Artikel: 107a
 14. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.2
 15. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 3.2
 16. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 5
 17. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 18. Regeling inzage- en correctierecht UWV
  Artikel: 1
 19. Regeling inzage- en correctierecht Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 1
 20. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 21. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 22. Reglement alcoholslotregister
  Artikel: 4
 23. Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009
  Artikel: 15
 24. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 25. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 26. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  Artikel: 4
 27. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 66
 28. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikel: 9
 29. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 5.3.1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2018 Intrekking-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
01-09-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 302 25892 05-07-2001 Stb. 2001, 337
Naar boven