Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-07-2017 t/m 30-04-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 162a
 3. Archiefwet 1995
  Artikel: 2a
 4. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels machtigingsvereiste
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 7. Besluit SUWI
  Artikelen: 5.11, 5.15
 8. Besluit beperking openbaarheid archief Excessen Indonesië, Ministerie van Justitie (1945–1969)
  Tekst: tekst
 9. Besluit beperking openbaarheid archief Kameraadschapsbond van de Nederlandse Politie en het Georganiseerd Overleg voor Politieambtenarenzaken Ministerie van Justitie 1943–1994
  Tekst: tekst
 10. Besluit beperking openbaarheid archief Kerkgenootschappen van de Hoofdafdeling Privaatrecht, Bureau Verenigingen en Stichtingen van het Ministerie van Justitie (1873) 1941–1988 (2000)
  Tekst: tekst
 11. Besluit beperking openbaarheid archief Koninklijk Huis (Ministerie van Justitie 1816–1980)
  Tekst: tekst
 12. Besluit beperking openbaarheid archief Lettergroep Verzoeken om Recht (Bijzondere Onderwerpen) Ministerie van Justitie 1949–1991
  Tekst: tekst
 13. Besluit beperking openbaarheid archief Lettergroep Verzoeken om Recht (VR) Ministerie van Justitie 1945–1990
  Tekst: tekst
 14. Besluit beperking openbaarheid archief Molukse acties (Ministerie van Justitie 1970−2000)
  Tekst: tekst
 15. Besluit beperking openbaarheid archief Notaris-standplaatsen Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie 1842–2007
  Tekst: tekst
 16. Besluit beperking openbaarheid archief Personeelsdossiers van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging (DGBR) ressorterend onder het Ministerie van Justitie (1945–1986), toegang nr. 2.09.70
  Tekst: tekst
 17. Besluit beperking openbaarheid archief Personele aangelegenheden Ministerie van Justitie 1922–2000
  Tekst: tekst
 18. Besluit beperking openbaarheid archief afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken Ministerie van Justitie 1921–1995
  Tekst: tekst
 19. Besluit beperking openbaarheid archief beleid inzake gratie op doodstraffen van het Ministerie van Justitie, 1945–1977, toegang nr. 2.09.71
  Tekst: tekst
 20. Besluit beperking openbaarheid archief betreffende Oorlogsmisdadigers (Ministerie van Justitie 1950−1980)
  Tekst: tekst
 21. Besluit beperking openbaarheid archief betreffende Oud-Spanjestrijders 1937–1941
  Tekst: tekst
 22. Besluit beperking openbaarheid archief bureaus Kabinet en Juridische Zaken afdeling Politie ressorterend onder het Ministerie van Justitie (1932–) 1945–1952 (–1968)
  Tekst: tekst
 23. Besluit beperking openbaarheid semi-ambtelijk archief minister van Justitie, I. Samkalden (1940) 1956–1966
  Tekst: tekst
 24. Binnenvaartwet
  Artikel: 39
 25. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
  Bijlage: 1
 26. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 27. Jeugdwet
  Artikelen: 7.1.4.4, 7.4.4
 28. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 21a
 29. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 1.1
 30. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 5
 31. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 32. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikelen: 1.1, 2.2
 33. Vaarplichtwet
  Artikel: 9
 34. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 107a
 35. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikelen: 13, 16
 36. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 66
 37. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.1.8a
 38. Wet inburgering
  Artikel: 50
 39. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 47b
 40. Wet op de kansspelen
  Artikel: 33g
 41. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 35
 42. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 6
 43. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 18a
 44. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 28a
Terug naar begin van de pagina