Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m 30-04-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 162a
 2. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregels machtigingsvereiste
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 6. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
  Artikel: 1a
 7. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 7.11
 8. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
  Bijlage: 1
 9. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 10. Circulaire GBA en woonfraude
  Tekst: tekst
 11. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 95ca
 12. Gaswet
  Artikelen: 13b, 44a
 13. Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 11
 14. Kadasterwet
  Artikel: 107c
 15. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 5
 16. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 17. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 18. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.7
 19. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikelen: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42
 20. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 21. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  Artikel: 4
 22. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 3, 15, 26, 40, 66
 23. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 12
 24. Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
  Artikel: 21

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2018 Intrekking-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
01-09-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 302 25892 05-07-2001 Stb. 2001, 337
Naar boven