Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-07-2017 t/m 30-04-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregels vergunningverlening Processor BCR's
  Artikel: 1
 3. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 2:4
 4. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 5. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 6. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 7. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 8. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 9. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 12. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 13. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 14. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
  Artikel: 1a
 15. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 6
 16. Binnenvaartbesluit
  Artikel: 33c
 17. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Circulaired.divisie: 1.5
 18. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 19. OCW-mandaatbesluit Europese beroepskaartprocedure voor niet in Nederland gereglementeerde beroepen
  Artikel: 5
 20. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 2.2
 21. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikelen: 1, 5
 22. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 23. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 1
 24. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14b
 25. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 3, 15, 28
 26. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 7
 27. Wet politiegegevens
  Artikelen: 4, 36c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina