Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2016.
Geldend van 01-01-2016 t/m 09-03-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 51

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels handhaving door het CBP

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingswet controleautoriteit ex artikel 37, verordening betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften
  Artikel: 1
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 49a
 3. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 2
 4. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels handhaving door het CBP
  Artikel: 3
 6. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 3
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 8. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 9. Goedkeuringswet DIS-Overeenkomst
  Artikel: 7
 10. Goedkeuringswet Overeenkomst ex artikel K.3 Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (Trb. 1998, 174)
  Artikel: 3
 11. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 1.1
 12. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 1.1
 13. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie IenM
  Artikel: 1
 14. Regeling gegevensverstrekking ACM
  Artikel: 2
 15. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikel: 1.1
 16. Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009
  Artikel: 1
 17. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 18. Telecommunicatiewet
  Artikel: 18.3
 19. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 20. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 61
 21. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 1, 27
 22. Wet politiegegevens
  Artikelen: 1, 35

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 9

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 62
 2. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage I

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2018 Intrekking-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
01-01-2016 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 230 33662 01-07-2015 Stb. 2015, 281
01-01-2014 Wijziging 06-11-2013 Stb. 2013, 450 33554 13-12-2013 Stb. 2013, 564
01-09-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 302 25892 05-07-2001 Stb. 2001, 337
Naar boven