Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 09-03-2017

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 6

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling inzage- en correctierecht UWV

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina