Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2016.
Geldend van 01-01-2016 t/m 09-03-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 2:4
 2. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 3. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 4. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 5. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 6. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 7. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 8. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 9. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 12. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
  Artikel: 1a
 13. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2015
  Artikel: 6
 14. Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden voor inkoop (ARBIT-2014, ARIV-2014 en ARVODI-2014)
  Bijlage: 1
 15. Binnenvaartbesluit
  Artikel: 33c
 16. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Circulaired.divisie: 1.5
 17. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 18. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 2.2
 19. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikelen: 1, 5
 20. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 21. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 1
 22. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14b
 23. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 3, 15, 28
 24. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 7
 25. Wet politiegegevens
  Artikelen: 4, 36c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2018 Intrekking-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
01-01-2016 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 230 33662 01-07-2015 Stb. 2015, 281
01-09-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 302 25892 05-07-2001 Stb. 2001, 337
Naar boven