Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 2. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 3. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 4. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 5. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Artikel: 2
 6. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 7. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 8. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 9. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 11. Besluit vaststelling Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)
  Bijlage: Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (Arbit), versie Arbit 2010
 12. Binnenvaartbesluit
  Artikel: 33c
 13. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 2.2
 14. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikelen: 1, 5
 15. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 16. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 1
 17. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14b
 18. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 3, 15, 28
 19. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 7
 20. Wet politiegegevens
  Artikelen: 4, 36c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet op de parlementaire enquête 2008
  Artikel 40
Terug naar begin van de pagina