Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 08-02-2012

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 6

Informatie geldend op 01-07-2010

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling inzage- en correctierecht UWV

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Circulaire handleiding Wob en Wbp verzoeken
    Tekst: tekst
  2. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
    Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina