Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 08-02-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 32

Informatie geldend op 01-07-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
    Bijlage: 6
  2. Wet bescherming persoonsgegevens
    Artikel: 79

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening UWV 2009
    Bijlage bijlage
Terug naar begin van de pagina