Gesloten periode IJsselmeervisserij 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 09-07-2000 t/m 23-01-2004

Gesloten periode IJsselmeervisserij 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer wordt voor het tijdvak van 1 juni 2000 tot en met 1 juni 2001 vastgesteld de periode van 23 juli tot en met 26 augustus.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 6 juli 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina