Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 06-07-2002 t/m heden

Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb

Artikel 1

Het legitimatiebewijs van een toezichthouder bevat:

  • a. de naam, hoedanigheid en handtekening van de toezichthouder;

  • b. een foto van de toezichthouder;

  • c. de naam, het correspondentieadres en het telefoonnummer van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is;

  • d. de naam en handtekening van degene, die het bewijs namens het bestuursorgaan heeft afgegeven;

  • e. een omschrijving van de wettelijke voorschriften, met het toezicht waarop de toezichthouder is belast;

  • f. de datum van afgifte van het legitimatiebewijs.

Artikel 2

Het legitimatiebewijs bevat het logo of beeldmerk van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is.

Artikel 4

De foto op het legitimatiebewijs is een pasfoto, die een duidelijk en goed gelijkend beeld van de toezichthouder toont.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Naar boven