Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb

Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 06-07-2002 t/m heden

Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb

Artikel 1

Het legitimatiebewijs van een toezichthouder bevat:

  • a. de naam, hoedanigheid en handtekening van de toezichthouder;

  • b. een foto van de toezichthouder;

  • c. de naam, het correspondentieadres en het telefoonnummer van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is;

  • d. de naam en handtekening van degene, die het bewijs namens het bestuursorgaan heeft afgegeven;

  • e. een omschrijving van de wettelijke voorschriften, met het toezicht waarop de toezichthouder is belast;

  • f. de datum van afgifte van het legitimatiebewijs.

Artikel 2

Het legitimatiebewijs bevat het logo of beeldmerk van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is.

Artikel 4

De foto op het legitimatiebewijs is een pasfoto, die een duidelijk en goed gelijkend beeld van de toezichthouder toont.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Naar boven