Wet studiefinanciering 2000

Geldend van 01-09-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 6.2

Informatie geldend op 01-09-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

  1. Faillissementswet
    Artikel 299a
  2. Wet studiefinanciering 2000
    Artikelen 1.1, 10a.13, 10a.3, 12.14
  3. Besluit studiefinanciering 2000
    Artikel 18
Terug naar begin van de pagina