Wet studiefinanciering 2000

Geldend van 01-09-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.18

Informatie geldend op 01-09-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 17
 2. Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES
  Artikel: 8
 3. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 11.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen 1.1, 3.16b, 6.2

Verwijzingen naar Afdeling 4.2

 1. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 4.23
  Paragraaf 4.2.4
 2. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland)
  Artikel V
Terug naar begin van de pagina