Wet studiefinanciering 2000

Geldend van 01-09-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.22

Informatie geldend op 01-09-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
    Artikelen 7.51f, 7.51g
  2. Wet studiefinanciering 2000
    Artikel 12.14
Terug naar begin van de pagina