Wijziging regeling voorloperbedrijven varkenshouderij

[Regeling vervallen per 05-06-2004.]
Geldend van 01-07-2000 t/m 04-06-2004

Wijziging regeling voorloperbedrijven varkenshouderij

Artikel II

[Vervallen per 05-06-2004]

In zoverre in afwijking van artikel 24, derde lid, van de wet wordt de in dat artikellid bedoelde melding gedaan binnen zes weken na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, voorzover het bedrijven als bedoeld in 24, eerste lid, onderdelen a en d, van de wet betreft.

Artikel III

[Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2000 en werkt terug tot en met 1 september 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 28 juni 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina