Regeling huursubsidiegrenzen 2000

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-07-2000 t/m 22-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, houdende aanpassing voor het subsidiejaar 2000/2001 van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 15, eerste lid, 18, eerste lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Huursubsidiewet, van de inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van die wet, en van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 16, vijfde lid, en 27, eerste lid, onderdeel b, en derde, vierde en vijfde lid, van de Huursubsidiewet, en op artikel IV van de wet van 5 juni 2000 (Stb 243), houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en de Wet individuele huursubsidie in verband met de zogenaamde huursombenadering (Stb. 323) (wijziging percentages),

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Huursubsidiewet

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Huursubsidiewet, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  f 0

  f 23 800

  f 23 801

  f 24 000

  f 24 001

  f 24 500

  f 24 501

  f 25 000

  f 25 001

  f 25 500

  f 25 501

  f 26 000

  f 26 001

  f 26 500

  f 26 501

  f 27 000

  f 27 001

  f 27 500

  f 27 501

  f 28 000

  f 28 001

  f 28 500

  f 28 501

  f 29 000

  f 29 001

  f 29 500

  f 29 501

  f 30 500

  f 30 501

  f 31 500

  f 31 501

  f 32 500

  f 32 501

  f 33 500

  f 33 501

  f 34 500

  f 34 501

  f 35 500

  f 35 501

  f 36 400

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  f 0

  f 29 900

  f 29 901

  f 30 000

  f 30 001

  f 30 500

  f 30 501

  f 31 000

  f 31 001

  f 31 500

  f 31 501

  f 32 000

  f 32 001

  f 32 500

  f 32 501

  f 33 000

  f 33 001

  f 33 500

  f 33 501

  f 34 000

  f 34 001

  f 34 500

  f 34 501

  f 35 000

  f 35 001

  f 35 500

  f 35 501

  f 36 500

  f 36 501

  f 37 500

  f 37 501

  f 38 500

  f 38 501

  f 39 500

  f 39 501

  f 40 500

  f 40 501

  f 41 500

  f 41 501

  f 42 500

  f 42 501

  f 43 500

  f 43 501

  f 44 500

  f 44 501

  f 45 500

  f 45 501

  f 46 500

  f 46 501

  f 47 500

  f 47 501

  f 48 500

  f 48 501

  f 48 800

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  f 0

  f 23 900

  f 23 901

  f 24 000

  f 24 001

  f 24 500

  f 24 501

  f 25 000

  f 25 001

  f 25 500

  f 25 501

  f 26 000

  f 26 001

  f 26 500

  f 26 501

  f 27 000

  f 27 001

  f 27 500

  f 27 501

  f 28 000

  f 28 001

  f 28 500

  f 28 501

  f 29 000

  f 29 001

  f 29 500

  f 29 501

  f 30 500

  f 30 501

  f 31 500

  f 31 501

  f 32 300 en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  f 0

  f 29 750

  f 29 751

  f 30 000

  f 30 001

  f 30 500

  f 30 501

  f 31 000

  f 31 001

  f 31 500

  f 31 501

  f 32 000

  f 32 001

  f 32 500

  f 32 501

  f 33 000

  f 33 001

  f 33 500

  f 33 501

  f 34 000

  f 34 001

  f 34 500

  f 34 501

  f 35 000

  f 35 001

  f 35 500

  f 35 501

  f 36 500

  f 36 501

  f 37 500

  f 37 501

  f 38 500

  f 38 501

  f 39 500

  f 39 501

  f 40 500

  f 40 501

  f 41 500

  f 41 501

  f 42 150

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Huursubsidiewet, voor het subsidiejaar 2000/2001 is:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: f 23 800;

 • b. voor een meerpersoonshuishouden: f 29 900;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: f 23 900 en

 • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: f 29 750.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 juni 2000

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina