Regeling vaststelling telformulier voor groeiformatie van basisscholen bij toename van het aantal leerlingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-2000 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling telformulier voor groeiformatie van basisscholen bij toename van het aantal leerlingen

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

artikel 15c, eerste lid, sub b, en artikel 15c2, eerste lid, sub b, van het Formatiebesluit WPO.

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling telformulier voor groeiformatie van basisscholen bij toename van het aantal leerlingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Het formulier als gevoegd bij deze regeling voor de opgave van het aantal leerlingen als bedoeld in artikel 15c, eerste lid, sub b, en artikel 15c2, eerste lid sub b, van het Formatiebesluit WPO, vast te stellen.

Artikel 2. Vervallen oude formulieren

[Vervallen per 31-12-2004]

Met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze regeling, vervallen de oude formulieren met nummer CFI 59074-1 en CFI 59074-2.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling en de toelichting zullen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2000.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling telformulier voor groeiformatie van basisscholen bij toename van het aantal leerlingen.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina