Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1998/1999

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 22-06-2000 t/m 31-01-2005

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1998/1999

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2o en 3o, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1998/1999.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2o en 3o, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1998/1999.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaamse pensioen wordt vermenigvuldigd, mag niet kleiner zijn dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1998.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1998/1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1998/1999

[Vervallen per 01-02-2005]

Koerscorrectie 1998/1999

september 1998:

1,113

oktober 1998:

1,113

november 1998:

1,113

december 1998:

1,113

januari 1999:

1,113

februari 1999:

1,113

maart 1999:

1,113

april 1999:

1,113

mei 1999:

1,113

juni 1999:

1,113

juli 1999:

1,113

augustus 1999:

1,113

Prijsindexcijfer 1998/1999

Maand:

september 1998:

197,5

oktober 1998:

198,1

november 1998:

197,9

december 1998:

197,3

januari 1999:

197,5

februari 1999:

198,4

maart 1999:

200,3

april 1999:

200,7

mei 1999:

200,7

juni 1999:

199,9

juli 1999:

199,9

augustus 1999:

201,0
Terug naar begin van de pagina