Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2000

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2000

I. Inleiding

In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1 juni 1999 – 1 augustus 2000 is vastgelegd dat de mogelijkheden ziektekosten in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming op grond van de regeling Ziektekostenvoorziening rijkspersoneel (Zvr) per 1 januari 2000 worden genormeerd tot:

  • 1. de premie voor een ziektekostenverzekering, gebonden aan een maximum;

  • 2. de wettelijke bijdragen MOOZ en WTZ;

  • 3. de bedragen die de betrokkene zelf betaalt omdat in de polisvoorwaarden geheel niet is voorzien in een vergoeding.

In deze circulaire wordt het maximum bedoeld onder 1. bekendgemaakt.

II. Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2000

Het bedrag van de ziektekostenpremie dat maximaal in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de tegemoetkoming op basis van de Zvr is per 1 januari 2000:

Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij mevrouw Van Ogtrop, respectievelijk het secretariaat van de afdeling Pensioenen Sociale Zekerheid en Zorg (telefoon (070) 426 69 00 respectievelijk 426 69 96).

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina